ข้อมูลท่องเที่ยว{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}


{เกาหลี|ประเทศเกาหลี} ตั้งอยู่บน{คาบสมุทร|แหลม}{เกาหลี|ประเทศเกาหลี} ระหว่าง{ทะเล|สมุทร}{ตะวันออก|ทิศตะวันออก} (East Sea) ใกล้ๆกับ{ญี่ปุ่น|ประเทศญี่ปุ่น} กับ{ทะเล|สมุทร}เหลือง (Yellow Sea) ถูก{แบ่งออกเป็น|แบ่งได้เป็น|แบ่งได้}สอง ส่วนที่{บริเวณ|รอบๆ}เส้นขนานที่ 38 โดยมีเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone : DMZ) หรือพันมุนจอม (Panmunjeom) {คั่น|กั้น}{กลาง|กึ่งกลาง}ไว้ {ด้านเหนือ|ทางเหนือ|ทางด้านเหนือ}{ปกครอง|ดูแล}ด้วยระบบ{คอมมิวนิสต์|ลัทธิคอมมิวนิสต์|ระบอบคอมมิวนิสต์} {คือ|เป็น}{เกาหลีเหนือ|ประเทศเกาหลีเหนือ} โดยมีรัสเซีย{หนุนหลัง|สนับสนุน} ส่วน{ด้านล่าง|ข้างล่าง}{ปกครอง|ดูแล}ด้วย{ระบบประชาธิปไตย|ระบอบประชาธิปไตย} โดยมี{สหรัฐอเมริกา|อเมริกา|สหรัฐฯ|ประเทศสหรัฐอเมริกา}เข้ามา{มีบทบาท|มีหน้าที่}ช่วยเหลือ {นั่น|โน่น}{คือ|เป็น}{เกาหลีใต้|ประเทศเกาหลีใต้} {เกาหลีใต้|ประเทศเกาหลีใต้}มี พื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร {ภูมิประเทศ|ตำแหน่งที่ตั้ง|ทำเลที่ตั้ง|พื้นที่}{ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก}เป็น{ภูเขา|เทือกเขา}ซึ่งมีถึง{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 70 {ดังนั้น|เพราะฉะนั้น|ฉะนั้น|โดยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}{แหล่งท่องเที่ยว|สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่สำหรับท่องเที่ยว}ธรรมชาติของ{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}{จึง|ก็เลย}มี{มากมาย|มาก|มากมายก่ายกอง|ล้นหลาม|เยอะแยะ|เยอะมาก|จำนวนมาก|มากไม่น้อยเลยทีเดียว}   คน{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}เองนิยมไป{ปีน|ไต่|ป่ายปีน|ปีนป่าย|ตะกาย}เขากันในวันหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ด้วย  {เกาหลีใต้|ประเทศเกาหลีใต้}มี{ประชากร|พลเมือง|ประชาชน|ราษฎร|มวลชน|สามัญชน}{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 49 ล้านคน โดย 1 ใน 4 ของ{ประชา|ประชาชน|ประชากร}การ{ทั้งประเทศ|ทั่วประเทศ|ทั่วทั้งประเทศ}จะเข้ามาอาศัย{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ทำงาน|ดำเนินงาน|ดำเนินการ|ปฏิบัติงาน}ในกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวง
{สภาพภูมิอากาศ|สภาพอากาศ|ลักษณะภูมิอากาศ|ลักษณะของอากาศ}
-  {เกาหลี|ประเทศเกาหลี}อยู่ในเขตอบอุ่นซึ่งมีอยู่ 4 {ฤดูกาล|ฤดู}ใน 1 ปี
-  ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่{ปลายเดือน|สิ้นเดือน}{มีนาคม|เดือนมีนาคม|มี.ค.}{จนถึง|จนกระทั่ง}{เดือนพฤษภาคม|พ.ค.|พฤษภาคม} อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 ถึง 13 องศาเซลเซียส
-  {ฤดูร้อน|หน้าร้อน} {ปลายเดือน|สิ้นเดือน}{มิถุนายน|เดือนมิถุนายน}ถึง{เดือนกันยายน|ก.ย.|กันยายน} อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส
-  ฤดูใบไม้ร่วง {ปลายเดือน|สิ้นเดือน}{กันยายน|เดือนกันยายน|ก.ย.}ถึง{เดือนพฤศจิกายน|พ.ย.|พฤศจิกายน} อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส
-  {ฤดูหนาว|หน้าหนาว} {เดือนธันวาคม|ธ.ค.|ธันวาคม}ถึง{กลางเดือน|ช่วงกลางเดือน|ช่วงเวลากลางเดือน|ตอนกลางเดือน}{มีนาคม|เดือนมีนาคม|มี.ค.} อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -10 ถึง 5 องศาเซลเซียส
เวลา
-  ประเทศเกาหลี เร็วกว่า{ประเทศไทย|เมืองไทย} 2 ชั่วโมง
ภาษา
-  {ประชากร|พลเมือง|ประชาชน|ราษฎร|มวลชน|สามัญชน}ใช้ภาษา{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}เป็นภาษาหลัก ส่วน ภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้กับ{ประชากร|พลเมือง|ประชาชน|ราษฎร|มวลชน|สามัญชน}ส่วนน้อย
{เงินตรา|เงิน|เงินทอง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บัตรเครดิต
สกุลเงินของ{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}{คือ|เป็น} วอน โดย{สัญลักษณ์|เครื่องหมาย} “W” เหรียญกษาปณ์{แบ่งออกเป็น|แบ่งได้เป็น|แบ่งได้} 1, 5, 10, 50, 100 {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} 500 วอน {ธนบัตร|แบงค์}มี 1000, 5000 {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} 10,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}{นำมา|เอามา}เทียบกับเงินบาทไทย 1 วอนจะมีค่า{เท่ากับ|พอๆกับ} 0.030 บาท (อัตราตาม{ธนาคาร|แบงค์}กรุง{เทพ|เทวดา}{ ณ |ใน}วันที่ 07 เม.ย. 2553) การแลกเงินสามารถ{แลก|แลกเปลี่ยน}{ได้ที่|เหมาะ|พอดี|ถึงที่กะไว้|ถึงที่เหมาะ}{สนามบิน|ท่าอากาศยาน}{เมืองไทย|ประเทศไทย}ในวันเดินทาง ({หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{ต้องการ|อยากได้|อยาก}{แลก|แลกเปลี่ยน}ที่{สนามบิน|ท่าอากาศยาน}{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}หรือ {โรงแรม|โฮเต็ล}ที่{เกาหลีใต้|ประเทศเกาหลีใต้} {ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ใช้ เงินยูเอสดอลล่าร์ ($US) {แลก|แลกเปลี่ยน}{เท่านั้น|แค่นั้น|เพียงแค่นั้น}) เงินบาทไทย ใช้ที่{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}{ไม่ได้|มิได้} และไม่มีที่รับ{แลกเปลี่ยน|แลก|เปลี่ยน} {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}มีเงินยูเอสดอลล่าร์ นำไป{แลก|แลกเปลี่ยน}ที่{เกาหลี|ประเทศเกาหลี} จะได้ราคา{ค่อนข้าง|ออกจะ|ค่อนข้างจะ}ดี
ระบบ{ไฟฟ้า|กระแสไฟฟ้า}
ระบบ{ไฟฟ้า|กระแสไฟฟ้า}ใน{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}ใช้ไฟ 220 {โว|โม้|โอ้อวด}ลท์ ({เหมือน|ราวกับ|เสมือน}{ประเทศไทย|เมืองไทย}) เป็น{ปลั๊ก|ปลั๊กไฟ|ปลั๊กไฟฟ้า}กลม 2 หรือ 3 ขา (มีสายดิน) {ฉะนั้น|ดังนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|เพราะฉะนั้น|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}ท่านที่มี{เครื่องใช้ไฟฟ้า|เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์|อุปกรณ์ไฟฟ้า} {เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ดังเช่น|ดังเช่นว่า|ได้แก่|เป็นต้นว่า|ยกตัวอย่างเช่น} {กล้อง|กล้องถ่ายรูป|กล้องถ่ายภาพ}วิดิโอ {โทรศัพท์เคลื่อนที่|โทรศัพท์มือถือ} เครื่องเป่าผม{ควรมี|ต้องมี|ควรจะมี|จะต้องมี}{ปลั๊ก|ปลั๊กไฟ|ปลั๊กไฟฟ้า}แบบใช้ได้{ทั่วโลก|ทั้งโลก|ทั่วทั้งโลก}{ติดตัว|ประจำตัว}ไปด้วย เพื่อ{ความสะดวก|ความสบาย}ของท่าน{กรุณา|โปรด|ขอความกรุณา|ได้โปรด|ได้โปรดกรุณา|ขอความปรานี|ขอความกรุณาปรานี}{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม} {ฟิล์มถ่ายรูป|ฟิล์ม|ฟิล์มถ่ายภาพ}, {แบ|กาง}ตเตอร์{รี่|ปรี่} ไปให้{เพียงพอ|พอเพียง}จาก{ประเทศไทย|เมืองไทย}
{ฟิล์ม|ฟิล์มถ่ายรูป}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{กล้องถ่ายรูป|กล้อง|กล้องถ่ายภาพ|กล้องถ่ายสำหรับภาพ|กล้องถ่ายสำหรับรูป|กล้องที่เอาไว้ถ่ายภาพ|กล้องที่เอาไว้ถ่ายรูป|กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายภาพ|กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูป|กล้องที่มีไว้ถ่ายภาพ|กล้องที่มีไว้ถ่ายรูป|กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายภาพ|กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายรูป}
{ควร|ควรจะ}{เตรียมไป|เตรียมตัวในการไป|เตรียมตัวเพื่อที่จะไป|เตรียมตัวสำหรับไป|เตรียมตัวสำหรับการไป|เตรียมพร้อมไป|เตรียมพร้อมในการไป|เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไป|เตรียมพร้อมสำหรับไป|เตรียมพร้อมสำหรับการไป|เตรียมความพร้อมไป|เตรียมความพร้อมในการไป|เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไป|เตรียมความพร้อมสำหรับไป|เตรียมความพร้อมสำหรับการไป}ให้{เพียงพอ|พอเพียง}{โดยเฉพาะ|โดยเฉพาะอย่างยิ่ง|โดยยิ่งไปกว่านั้น}{ฟิล์ม|ฟิล์มถ่ายรูป}{เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}ที่{ต่างประเทศ|เมืองนอก|ต่างแดน|ต่างถิ่น|ต่างชาติ}ราคาจะสูง{มาก|มากมาย}{โดยเฉพาะ|โดยเฉพาะอย่างยิ่ง|โดยยิ่งไปกว่านั้น} ตาม{สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่เที่ยว} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ควร|ควรจะ}{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม}ถ่านใส่{กล้องถ่ายรูป|กล้อง|กล้องถ่ายภาพ|กล้องถ่ายสำหรับภาพ|กล้องถ่ายสำหรับรูป|กล้องที่เอาไว้ถ่ายภาพ|กล้องที่เอาไว้ถ่ายรูป|กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายภาพ|กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูป|กล้องที่มีไว้ถ่ายภาพ|กล้องที่มีไว้ถ่ายรูป|กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายภาพ|กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายรูป}ไปด้วย{เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}อากาศเย็นถ่านจะ{เสื่อมสภาพ|หมดสภาพ|ย่อยสลาย|สลายตัว}เร็ว
การใช้โทรศัพท์
บัตรโทรศัพท์มีขาย{ทั่วไป|ทั่วๆไป} ตามเคาน์เตอร์{โรงแรม|โฮเต็ล}, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราคา 3,000 / 5,000 {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} 10,000 วอน
โทรกลับ{ประเทศไทย|เมืองไทย}{กรุงเทพฯ|กรุงเทพมหานคร|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} : 001-66-2-{หมายเลข|เลข|เลขลำดับ|ลำดับที่}โทรศัพท์เจ็ดหลัก {ต่างจังหวัด|ชนบท|บ้านนอก} : 001-66-{ตามด้วย|และก็ตามด้วย}รหัสจังหวัด-{หมายเลข|เลข|เลขลำดับ|ลำดับที่}โทรศัพท์หกหลัก โทรศัพท์ระบบ HUTCH {นำไปใช้|ใช้ประโยชน์|เอาไปใช้}ได้เลยโดยขอเปิด ROMMING ใช้บริการใน{ต่างประเทศ|เมืองนอก|ต่างแดน|ต่างถิ่น|ต่างชาติ} {ก่อนการ|ก่อนจะมีการ|ก่อนที่จะมีการ}เดินทาง{อย่างน้อย|อย่างต่ำ|ขั้นต่ำ} 7 วัน
การให้ทิป
การให้ทิปในประเทศ{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}{มีความสำคัญ|มีความหมาย|มีความจำเป็น}{มาก|มากมาย} {โดยปกติ|ปกติ|โดยธรรมดา|โดยทั่วไป}ตาม{ร้านอาหาร|ห้องอาหาร},{โรงแรม|โฮเต็ล}จะไม่มีบริกร {คอย|รอ}อำนวยความสะดวก {ผู้ใช้บริการ|ผู้รับบริการ}{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{ดูแลตัวเอง|ดูแลตนเอง} {อาทิ|เช่น|เป็นต้นว่า|อาทิเช่น} นำกระเป๋าขึ้นห้องพักเอง {ดังนั้น|เพราะฉะนั้น|ฉะนั้น|โดยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}ใช้บริการของ{พนักงาน|บุคลากร}{ควร|ควรจะ}ให้ทิปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ส่วน{คนขับรถ|คนขับ} ไกด์{ท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดน} ที่อำนวยความสะดวกระหว่างทัวร์ {ปกติ|ธรรมดา}{เฉลี่ยวันละ|เฉลี่ยแล้ววันละ} 3,000 วอน / คน / วัน
{อาหารการกิน|อาหาร|ของกิน}
{อาหาร|ของกิน}นานา{ชนิด|ประเภท|จำพวก}{มากหลาย|มากมาย|หลากหลาย|มาก}{พบ|เจอ}ได้ในประเทศ{เกาหลี|ประเทศเกาหลี} {แรกเริ่มเดิมที|ตอนแรก}{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}เป็นประเทศเกษตรกรรม {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ชาว{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}เพาะปลูกข้าวเป็น{อาหาร|ของกิน}หลักมาตั้งแต่{โบราณกาล|สมัยโบราณ|สมัยก่อน} มาใน{สมัยนี้|ยุคนี้|ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|สมัยปัจจุบัน|สมัยปัจจุบันนี้}{อาหาร|ของกิน}{เกาหลี|ประเทศเกาหลี}จะเป็นตำหรับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นานา{ชนิด|ประเภท|จำพวก} ปลา {พร้อมด้วย|และ|พร้อม|พร้อมกับ|พร้อมทั้ง}พืชสีเขียว{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ผักต่างๆ{อาหาร|ของกิน}{หมักดอง|ดอง}ต่างๆ{เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ดังเช่น|ดังเช่นว่า|ได้แก่|เป็นต้นว่า|ยกตัวอย่างเช่น} กิมจิ {จอ|หน้าจอ}ทกอล (jeotgal) (อาหารทะเลหมักเกลือ) {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ดนจัง (deonjang) (ถั่วเหลืองหมักเหลว) {ขึ้นชื่อ|ลือชื่อ|ขึ้นชื่อลือชา|ขึ้นชื่อลือนาม}ใน{รสชาติ|รส}{โดยเฉพาะ|โดยเฉพาะอย่างยิ่ง|โดยยิ่งไปกว่านั้น}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
รายการช้อปปิ้ง
               {เครื่องแต่งกาย|เสื้อผ้า|อาภรณ์|เครื่องแต่งตัว|เครื่องนุ่งห่ม}, {อุปกรณ์|เครื่องมือ|วัสดุอุปกรณ์|เครื่องไม้เครื่องมือ|เครื่องใช้ไม้สอย}กีฬา, เครื่องหนัง {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{สินค้า|ผลิตภัณฑ์}{ประเภท|ชนิด|จำพวก}ขนสัตว์, {เพชรนิลจินดา|อัญมณี|เพชรพลอย}, {ของเก่า|ของโบราณ}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}วัตถุโบราณ, โสม, {ศิลปะ|ศิลป์}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{งานฝีมือ|งานหัตถกรรม}{พื้นเมือง|ท้องถิ่น|ประจำถิ่น|พื้นบ้าน}, {เหล้า|สุรา}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ชา{พื้นเมือง|ท้องถิ่น|ประจำถิ่น|พื้นบ้าน}, กิมจิ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{อาหาร|ของกิน}อื่นๆ

ทัวร์เกาหลี

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม